Čeští Géniové klasické hudby

  • Dvorak02Jedním z nejznámějších českých géniů byl jednoznačně tak jak jsme si již výše zmínili Bedřich Smetana, narozený 1824 – 1884, který pocházel z Litomyšle. Byl to syn významného Františka Smetany a pocházel z velké rodiny sčítajíc jedenáct dětí. Celá rodina Smetanových se věnovala hudbě a Bedřich měl opravdu šťastné dětství. Jako starší se zamiloval do Betty Ferdinandové na Lamberském statku, se kterou se i oženil a později odešel do Švédska. S jeho ženou Betty měli spolu dvě dcery. Smetana otevřel i svůj vlastní hudební ústav, kde zkomponoval svou první operu. Ve svých 50 letech se začaly výrazněji projevovat jeho zdravotní potíže, kdy následně i ohluchl, přesto dokázal složit básně. V 1884 Smetana nemoci podlehl.
  • Další světoznámý umělec celým jménem Antonin Leopold Dvořák byl narozený 1841 – 1904. I dnes odborníci obdivují sílu Dvořákové melodie a jeho myšlenek. Umělec se proslavil hlavně instrumentálními díly a symfonickými skladbami. Jeho světová kariéra se začala poměrně brzy kdy jeho žena poslala Antonínova díla velice výrazné osobnosti období romantismu – Brahmsovi. Dvořák začal s psaním Slovanských tanců na základě těch se proslavil po celém světě a jako druhá jeho cesta vedla do Londýna, kam šel dělat dirigenta. V roce 1892 Dvořák dostal dopis ze Spojených států od významné spisovatelky, která ho chtěla zaměstnat jako ředitele instituce.


Po dlouhém váhání nakonec do USA vycestoval a to ani netušil, jak se jeho díla proslaví a zapíší do světové hudební historie. Antonín napsal dohromady 9 symfonií a několik básní, které byly zvláštní klasicko-romantickou syntézou. Jeho nejznámější díla jsou Slovanské tance, Rusalka, Jakobín, které jsou opery, dále biblické písně, Stabat Mater, Svatá Ludmila, Requiem. Různé Antonínové památky a skladby jsou uloženy a uchovány právě v Muzeu Antonína Dvořáka, které sídlí v Barokním letohrádku Amerika z roku 1932. Dvořákové díla jsou bohaté na rozsah ale i svým počtem jsou poměrně dlouhé, představují hudebně dramatická díla, orchestrální a mnoho dalších žánrů.