Historie klasické hudby

A-court-gathering-to-hear-music-845x321Klasická hudba nazývaná i vážná hudba se spojuje s obdobím renesance, romantismu, klasicismu a baroka. Je charakteristická pro mimoevropské státy, které nerozvinuly žádnou tradici s klasickou hudbou a západní kulturu.

V renesanci z hudby začala mizet harmonie. Období renesance spadá do roků mezi 1430 až 1600. Renesance je známá antickou kulturou, kterou se snaží obnovit. Na rozdíl od gotiky je pro renesanční hudbu charakteristický kontrast, libozvučnost, soulad.

Období hudebního baroka trvalo od roku 1600 do roku 1750, čili kolem 150 let. Kolem roku 1600 se styl hudby začal opravdu viditelně měnit. Kromě toho opera přišla na svět také kolem roku 1600, takže to byl opravdu veliký průlom pro hudební scénu. Kolem roku 1730 nastala další menší změna v hudbě, která se více zjednodušila a zpříjemnila do přirozenější formy. O 50 let později bychom už mluvili o klasicismu. Barokní hudba se najednou lišila od té renesanční a to díky novým prvkům, které se začaly v hudbě objevovat.

Za největší barokní skladatele se považují zahraniční hudebníci Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach a Jean-Baptiste Lully. Abychom si nezapomněli zmínit i těch českých nejznámějších skladatelů zde je máme: jsou to Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský, Adam Michna z Otradovice, Pavel Josef Vejvanovský. Musíme přiznat, že český hudební baroko bylo dost vázané na vídeňský habsburský dvůr.

Klasicismus začal cca v roce 1750 a skončil v roce 1820, kdy už následoval romantismus. Je to vlastně celé 18. století, vyznačuje se melodií a harmonií. Rovněž představuje období vyrovnanosti v dějinách hudby, které vystihovalo kontrast.

Přejděme tedy hned k romantismu, který se začal šířit přibližně v polovině 18. a 19. století. Romantismus je charakteristický emocionálností a harmonií. K romantismu patří především následující české hudební skladatelé. Jako nejznámějšího můžeme uvést B. Smetanu, autor Má vlast, dále je to A. Dvořák a jeho Erbenova balada a nakonec jsou to světové skladatelé Johann Strauss, Robert Schumann, Franz Schubert.