Klasická hudba a tanec v České republice

dancersKaždé umění má svou historii, a tanec ji má také. I důkazem toho, že tanec přišel od našich předků, jsou starodávné nástěnné kresby, které zachycují taneční prvky. Tanec se objevuje již v pravěku ale lidem tenkrát chyběla ladnost, spíš se snažili tancem vyjádřit své pocity. Takže se dá říct, že pravěký tanec byl inspirován životem pravěkých lidí. Postupem času se však jak tanec tak lidé měnili, vznikaly a rozšiřovaly se nové modernější taneční prvky a lidé se je učili vnímat lépe. Tanec začal přinášet lidem zábavu, uvolnění, odreagování, prostě tak, jak ho vnímáme i dnes.

Kromě toho, že se stal součástí běžného života, byl důležitý i při chrámových obratech. Tanec se začal postupem času vnímat jako zábavný prvek pro lidstvo. V období renesance se začal i tanec výrazně měnit a začal se vyvíjet hlavně v Itálii. Kolem 19. století se přešlo ke kolovým tancem. Byly to párové tance v bližším fyzickém kontaktu a česká polka nazývána valčík. Valčík se stal později obrovským hitem, ale na začátku se hodně odsuzoval. Polka vznikla v České republice a původně se jmenovala Maděra. Později se začala rozšiřovat po Francii a jiných evropských státech, pak z toho vznikl společenský tanec tak, jak jej známe i dnes.

V dalším století tanečních stylů začalo velice přibývat a začali se nabízet i taneční školy. Chaos nastal, když každá škola vyučovala jinou vlastní interpretaci, až to napravili angličtí učitelé tance. Začali požadovat od škol pravidla a popsali nejpopulárnější tance. V období mezi světovými válkami se začal vynořovat jazzový tanec spolu s latinskoamerickými prvky. Během druhé světové války tak jako i jiné umění i tanec byl pozastaven a to dopadlo i na minule století, kdy se ještě více latinskoamerických tanců začalo dostávat do Evropy. Od 60. let můžete začít mluvit o moderních tanečních stylech, které známe již i v dnešní době. Existuje mnoho tanečních stylů a dá se je dlouho popisovat.