Poznej nejznámější české skladatele

  • hqdefaultAntonín Dvořák se narodil 8. září 1841 a zemřel 1904 jako šedesáti dvouletý, pocházel z romantismu a byl to světoznámý český hudební skladatel vůbec. Dvořák byl nejvíc ovlivněn Wagnerem ale jeho díla poukazují více méně na romantizmus. Byl to pobožný muž plný laskavosti ale jeho nemoc agorafobie vyvrcholila hlavně v posledních letech umělcova života.

Přejděme ale k jeho dílům, hudebník se proslavil hlavně orchestrálními skladbami, z nichž je nejznámější Violoncellový koncert h-mol. Nejprestižnější Dvořákové dílo podle odborníků je symfonie číslo 8. a symfonie číslo 7. Jak vokální dílo se označuje chrámová hudba Stabat mater a jiné.

  • Jako na dalšího tvůrce si vzpomeneme na Bedřicha Smetanu, který se narodil roku 1824 a zemřel 1884 v Praze. Rovněž to byl romantik, pocházel ze zámožné rodiny a už od mlada se věnoval hudbě. Působil i jako pedagog, dirigent, učitel hudby a klavírista. Ve vyšším věku téměř ohluchl, ale i přesto dokázal složit výborná díla. Následně se jeho nemoc však zhoršovala a nakonec zemřel v ústavu v Praze. Jeho hlavním vzorem mu byl klavírista Franz Liszt, který ho v jeho hudební stránce moc ovlivnil. Světově známá se stala komická opera Prodaná nevěsta, Bedřich však vytvořil více žánrů oper.
  • František Benda byl bratr Jiřího Antonína Bendy, narodil se v roce 1709 a zemřel 1786, byl to houslový virtuos klasicismu. Pocházel z hudební rodiny, kde i jeho otec Jan byl venkovský muzikant. Benda začal rozvíjet zpěvnost a sonátové formy. Vytvořil 15 houslových koncertů a ještě více sólových skladeb na housle. František se stal i čelenem kapely Friedricha II, kde se stal primistou a později koncertním mistrem. Na tomto základě se král Friedrich rozhodl přesunout jeho celou rodinu do jiného města. František se vyznačoval za neobyčejného virtuóza svou vnímavostí, hudebními zkušenostmi, netradičností a pěveckým tonem. Jeho hlavními vzory byly Vivaldi a Tartini, od kterých se celkem odlišil, protože začal skládat živé české melodiky a rytmiky.